Het Verhaal van Indië

'Het Verhaal van Indië' is het eerste nationale overzichtstentoonstelling over de geschiedenis van Nederlands-Indië vanaf 1596 tot heden. De nadruk ligt op de Japanse bezetting, het uitroepen van de Republiek Indonesië, de Bersiap periode en dekolonisatie van Indonesië. Deze langdurige periode van oorlog en onafhankelijkheidsstrijd heeft grote gevolgen voor de Indische gemeenschap. Vanaf eind 1945 tot midden jaren zeventig vindt er een grote uittocht plaats naar het moederland. De Indische Nederlanders moeten hier een nieuw leven opbouwen.

'Het Verhaal van Indië' is een coproductie van het Indisch Herinneringscentrum en Museum Bronbeek en is te zien in Museum Bronbeek in Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.hetverhaalvanindie.com van het Indisch Herinneringscentrum. Voor degenen die niet naar het museum kunnen komen, heeft het Indisch Herinneringscentrum een Nederlandse en Engelse digitale tour ontwikkeld. Hier kunt u online de tentoonstelling bezichtigen, compleet met alle teksten, beelden, audio en video.