Links naar WOII Nederlands-Indië /Indonesië

 

 

Informatieve websites

De website Afscheid van Indië van het Nationaal Archief geeft achtergrondinformatie over de gebeurtenissen in de periode 1940-1950 in Nederlands-Indië vanuit een internationaal perspectief. In het kader van dit project is een selectie uit buitenlandse bronnen (o.a. uit Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Australië en Zweden) en van het Nationaal Archief gedigitaliseerd over de Japanse bezetting en de dekolonisatie. Deze scans zijn online te raadplegen
De naoorlogse repatriëring van Indische Nederlanders naar Nederland is een belangrijke gebeurtenis in het leven van deze mensen. Herman van Oosten heeft jarenlang onderzoek gedaan naar passagierslijsten van repatriëringschepen. Zijn bevindingen heeft hij online beschikbaar gesteld op deze website.
Op deze site heeft het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid historische beelden bijeengebracht in drie deelthema’s. Interessante bekende maar ook minder bekende beelden kunt u hier zien, zoals delen van een Japanse oorlogspropagandafilm, de film ‘Het vreemde leger’ in delen over de Tweede Politionele Actie en Kroniek Nieuw-Guinea.
Op deze website van Aandacht voor Geschiedenis kunt u online kijken naar diverse tv-series over de Geschiedenis van Nederland. Een onderdeel daarvan zijn de documentaires over Nederlands-Indië. Deze zijn o.a. afkomstig uit de serie NPS De Oorlog en Geschiedenis 24 (Andere Tijden). 
Deze site van het KTILV bevat een Indische archievendatabase waar u documenten, interviews en beeldmateriaal kunt vinden over de geschiedenis van Nederlands-Indië en de vindplaatsen in Nederland.
Het NIOD brengt op deze website de kampen van zowel de Japanse kampen als de republikeinse kampen in beeld die in de periode 1942-1948 op Indisch grondgebied hebben bestaan. Via de database of de kaart kunt u achtergrondinformatie vinden over deze kampen.
Henk Beekhuis heeft jarenlang informatie verzameld over de Japanse kampen en Bersiapkampen in Nederlands-Indië/Indonesië. Op zijn sites vindt u naast informatie en beeldmateriaal over de kampen en beeldmateriaal ook bewonerslijsten van een groot aantal Japanse interneringskampen en een overzicht van de scheepstransporten (evacuaties en repatriëring naar Nederland)
Het Museon heeft haar collectie online gezet. Voor de geschiedenis van Indië zijn twee deelcollecties interessant te weten de Japanse Kampen en Dekolonisatie Indonesië. Hier vindt u een grote interessante verzameling aan objecten, beeldmateriaal en documenten uit de periode 1942 tot 1949.
Nederlands militair optreden in Indonesië, 1945-1950’ is een onderzoeksproject van het KITLV met als eerste doel de kennisbronnen over dit onderwerp in kaart te brengen en nieuwe bronnen aan te boren, en in de tweede fase deze in onderlinge samenhang te onderzoeken. Naast het Nederlandse militaire optreden,  inclusief de ontsporingen daarvan, zullen ook bronnen worden onderzocht over de wijze waarop tijdens deze jaren en ook nadien met deze episode is omgegaan. Op deze site krijgt u meer (achtergronds)informatie over het project.
Dit zijn twee bronnenuitgaven, die in opdracht van de Nederlandse regering vervaardigd. De opdracht voor de bronnenuitgave over de jaren 1945-1950 werd in 1969 gegeven naar aanleiding van Kamervragen over het optreden van Nederlandse militairen in Indonesië. In de tweede bronnenuitgave staat het overheidsbeleid met betrekking tot Nieuw Guinea centraal. De bronnen bevatten een keuze van documenten uit de archieven van de Nederlandse en Nederlands-Indische overheidsinstellingen, aangevuld met particuliere correspondenties van betrokken functionarissen. (Huygens Instituut)
In het Slachtofferregister van Oorlogsgravenstichting vindt u de personalia van ruim 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers.

 

Het NIOD en het Nationaal Archief hebben met behulp van zo’n 225 archiefinstellingen de website Wegwijzer Archieven WO2 samengesteld. Hierin zijn de bij Nederlandse archiefinstellingen aanwezige archieven en collecties met betrekking tot het nationaal-socialisme en de Tweede Wereldoorlog in relatie tot Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen opgenomen. Op deze site kunt u geen archiefdocumenten zelf vinden; het is bedoeld als een Wegwijzer naar de archieven.
Een collectie van 58 foto’s van repatrianten van de fotograaf Willem van der Poll uit de Beeldbank Nationaal Archief
 

 

Museum en webexposities

De vaste expositie Het Verhaal van Indië is de eerste nationale overzichtstentoonstelling over de Nederlandse aanwezigheid in Indië vanaf 1596, met de nadruk op gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan.
Een vaste tentoonstelling in het Tropenmuseum over het Nederlands koloniaal verleden in Indië, met de onderdelen Onderwijs in Indië, Kunst in Indië, Thuis in Indië, Ondernemen in Indië, en Ontdekken en tentoonstellen.
 Vaste expositie over de Japanse bezetting en de dekolonisatie van Nederlands-Indië, waarbij speciaal aandacht besteed wordt aan het verzet in Nederlands-Indië. Het verhaal wordt verteld van mensen uit verschillende bevolkingsgroepen.
 

 

Verhalen

De Oorlogsgravenstichting houdt gegevens van oorlogsslachtoffers bij. Deze website maakt het mogelijk verhalen en foto's bij individuele slachtoffers te plaatsen. Zodat niet alleen de naam, maar ook het verhaal bewaard blijft.
De Javapost is een website van Bert Immerzeel. De Java Post wil terugblikken op gebeurtenissen in de geschiedenis van de laatste decennia van Nederlands-Indië. Niet vanuit een nostalgische hang naar het oude tempoe doeloe, maar veel meer vanuit een kritische blik op het verleden. Naast verhalen over Nederlands-Indië, rapporteert Bert ook over interessante bijeenkomsten met betrekking tot de kolonie en de dekolonisatie.
In deze digitale catalogus zijn samenvattingen van 1190 interviewsessies met 724 mensen opgenomen. Ze vormen de toegang tot een unieke Nederlandse oral history collectie over 'het einde van de koloniale Nederlandse aanwezigheid in Azië', De gehele collectie bij de Afdeling Bijzondere Collecties van het Koninklijk Instituut voor Land-, Taal en Volkenkunde (KITLV) raadpleegbaar.
Het Verhalenarchief van het Nationaal Archief  vertelt en verzamelt persoonlijke verhalen over uiteenlopende gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis. Zo ook over de periode 1945 – 1970, waarin ruim 300.000 mensen afscheid nemen van Indië (nu Indonesië) en - veelal noodgedwongen naar Nederland vertrekken.
Een website van Stichting Pelita, waarin de Nederlands-Indische samenleving wordt gereconstrueerd aan de hand van persoonlijke verhalen, documenten en beeldmateriaal. Het beslaat de periode tussen de twee wereldoorlogen.
 

 

Educatief materiaal

Op de website van Herinneringscentrum Kamp Westerbork vindt u de animatiefilm De oorlog in 7 minuten –Nederlands-Indië, die in kortbestek het verhaal van de bezetting van Nederland-Indië en het verhaal van de Nederlanders in Zuid-Oost-Azië in de periode 1942-1949 vertelt.  Dezezijn geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.
Een leven verloren, het verhaal bewaard’ is een initiatief van de Oorlogsgravenstichting. Eenlevenverloren.nl stelt de persoonlijke verhalen van oorlogsslachtoffers speciaal voor jongeren beschikbaar.
 
Museumles van het Museon bedoeld voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Deze les gaat over het dagelijks leven Nederlanders tijdens de Japanse bezetting o.a. het leven in de Japanse kampen. De leerling gaat zelf op onderzoek uit, geholpen door vragen en opdrachten. Daarnaast verzamelt hij/zij voorwerpen uit de kampen en maakt daarmee na afloop een  eigen digitale tentoonstelling.
 
Op de site van Comité 4 en 5 mei staat lesmateriaal over Nederlands-Indië voor verschillende onderwijsniveaus overzichtelijk bij elkaar.
 

Herdenking

Op de site van Stichting Herdenking 15 augustus 1945 kunt u lezen over de jaarlijkse herdenking op 15 augustus bij het Indisch Monument in Den Haag. Daarnaast zijn op de site achtergrondinformatie over het Indische Monument en herdenkingstoespraken beschikbaar.    
Deze site is niet alleen gericht op ex-krijgsgevangenen en hun nabestaanden maar ook op allen die geïnteresseerd zijn in dat deel van WOII dat zich afspeelde in het verre oosten. Op de site treft u niet alleen informatie aan over de herdenkingen maar ook achtergrondinformatie en nieuws over dit onderwerp.
Op deze site krijgt u informatie over het programma van de Herdenking Japanse Jongenskampen, die ieder jaar plaatsvindt op 23 augustus op het Landgoed Bronbeek.

 

Links naar websites WOII Nederland

 

Informatieve websites

Het Netwerk Oorlogsbronnen heeft als doel het gebruik van Tweede Wereldoorlog-collecties in Nederland te stimuleren. Door één digitale zoekingang tot alle relevante collecties te ontwikkelen, biedt het Netwerk een overzichtelijke en eenvoudige toegang aan professionele onderzoekers en het brede publiek. In de zoekbox kunt u direct zoeken op de site van netwerkoorlogsbronnen.
 

Een website over de Tweede Wereldoorlog met links, achtergrondinformatie, bronnen en digitale exposities. Deze site is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
 
Alle afbeeldingen van de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea,
herinneringscentra en het NIOD zijn bijeengebracht in deze databank.
 

Herinneringscentra

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over de geschiedenis van kamp Westerbork, het kampterrein en de monumenten en het museum, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Hier worden de levens van honderdduizend Nederlandse Joden in herinnering gehouden.
 
Kamp Amersfoort was in de periode 1941-1945 een verzamelplaats voor meer dan 35.000 gevangenen van de Duitse politie. Het kamp werd volledig gesloopt maar diverse overblijfselen, monumenten en reconstructies herinneren aan deze periode. Op deze plek kunnen we herinneren, bezinnen en leren. 
Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog het enige SS-concentratiekamp buiten Duitsland en het door Duitsland geannexeerde gebied. Het Nationaal Monument Kamp Vught is in 2002 grondig vernieuwd en gerenoveerd. Er is een nieuw herinneringscentrum gebouwd en het kampterrein is zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Op deze historisch beladen plek wordt de herinnering levend gehouden aan de geschiedenis van het kamp en de slachtoffers.