Aanloop naar de oorlog

De opkomst van het Indonesisch nationalisme en de (dreiging van) oorlog in Europa zorgen voor onrust in Nederlands-Indië.
Nederlands-Indië komt rond 1900 vrijwel volledig onder Nederlands gezag. Ondanks de Nederlandse ethische politiek die de kolonie meer zelfstandigheid geeft, ontwikkelt het Indonesisch nationalisme zich krachtig. De Tweede Wereldoorlog in Europa raakt ook Nederlands-Indië: het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) wordt gemobiliseerd tegen een mogelijke aanval door Japan.