Uw erfgoed

Wilt u weten of uw documenten, foto's, films, textiel of andere materialen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië in aanmerking komen voor overdracht aan een archief- of erfgoedinstelling? Neem dan contact op met een gespecialiseerde instelling. Daar is het materiaal goed op zijn plek, omdat deze organisaties gespecialiseerd zijn in het professioneel bewaren van deze bronnen.

Instituut voor Beeld en Geluid, beeldengeluid.nl
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bewaart een groot deel van het Nederlands audiovisueel erfgoed. In de depots ligt meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek.

Koninklijke Bibliotheek, kb.nl
De Koninklijke Bibliotheek is er voor iedereen die toegang wil hebben tot boeken, kranten, tijdschriften, elektronische publicaties, CD-roms en web-sites. Er is alles te vinden, ook informatie buiten de eigen collectie.

KITLV, kitlv.nl
Het Koninklijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde verzamelt informatie en stimuleert onderzoek over de voormalige en huidige Nederlandse overzeese gebiedsdelen. Het KITLV heeft een grote collectie foto's, boeken, tekeningen en kaarten.

Museon, museon.nl
Het Museon is een museum voor een breed publiek dat de mens en zijn rol in de samenleving centraal stelt, informatie uitwisselt over actuele onderwerpen uit de wereld van natuur, cultuur, wetenschap en techniek.

Museum Bronbeek, defensie.nl/onderwerpen/bronbeek
Museum Bronbeek richt zich op het koloniale verleden van Nederland en voornamelijk van Nederlands-Indië. Hierbij ligt de nadruk op het militaire aspect.

Nationaal Militair Museum, nmm.nl
Het Nationaal Militair Museum belicht de betekenis van de Nederlandse krijgsmacht in verleden, heden en toekomst, met extra aandacht voor de collecties van landmacht en luchtmacht.

Nationaal archief, nationaalarchief.nl
Als ‘nationaal geheugen’ beheert het Nationaal Archief de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van individuele personen die van nationaal belang zijn geweest.

Nationaal Comité 4 en 5 mei, 4en5mei.nl
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft als taak het organiseren van de nationale momenten op 4 en 5 mei. Hun tweede taak is de betrokkenheid bij herdenken en vieren te vergroten en de samenhang in en afstemming tussen activiteiten te bevorderen.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie, nimh.nl
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis.

Nederlands Rode Kruis, rodekruis.nl/
Het Nederlands Rode Kruis heeft als doelstelling het bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door het helpen van mensen wiens leven, gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd.

NIOD, niod.nl
NIOD, instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies verzamelt, bewaart, ontsluit en stelt archieven en collecties over de Tweede Wereldoorlog beschikbaar.

Stichting Pelita, pelita.nl
Stichting Pelita biedt hulp aan de getroffenen van de oorlog met Japan en de Bersiaperiode.