Back to top

Indië in Oorlog geeft toegang tot een groot aantal bronnen over de geschiedenis van Nederlands-Indië en leent zich daarom uitstekend als basis voor eigentijdse educatieve projecten.

Inclusief Indië. Koloniaal verleden nu & jij  is zo’n eigentijds educatief project waarin historische bronnen over Nederlands-Indië toegankelijk worden gemaakt. In dit project zet de docent historische bronnen in om samen met de leerlingen of studenten inzicht te krijgen in de gedeelde geschiedenis van Indonesië en Nederland. Essentieel is dat gebeurtenissen in deze gedeelde geschiedenis vanuit verschillende visies, standpunten en perspectieven – het multiperspectief- benaderd worden.

Inclusief Indië. Koloniaal verleden nu & jij  is bestemd voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en is hier te zien.

Meer informatie is op te vragen bij Jurriaan Koning (Educatie)